Veiligheid en RI&E

Wat  er allemaal op het dak gebeurt is vaak aan het oog onttrokken van anderen en daarmee ook aan de aandacht. Dit kan ten koste gaan van diegene die wél op het dak hun werkzaamheden uitvoeren, met alle mogelijke gevolgen van dien.

Steeds vaker probeert iemand die tijdens zijn werk een ongeluk krijgt en/of (gezondheids-)schade oploopt hiervoor iemand aansprakelijk te stellen. Dat kan zijn:
– De werkgever waarvoor hij/zij op dat moment werkt;
– De fabrikant of leverancier van de machine waarmee/waaraan gewerkt wordt op het moment van het ongeval;
– De eigenaar/bezitter/beheerder van het gebouw waar hij/zij (op dat moment) werkt of verblijft.

Uit jurisprudentie blijkt dat in veel gevallen de gebouweigenaar, vanuit zijn verantwoordelijkheid voor goed huisvaderschap, primair aansprakelijk is als iemand in dat gebouw iets overkomt.
Dit noemt men de zogenaamde: ‘risico aansprakelijkheid’.

 


 Risico Inventaristatie & Evaluatie

  • Komt er bij u ook wel eens iemand die op het dak moet zijn voor werkzaamheden?
  • En werkt hij/zij dan wel veilig?
  • Wat zijn de minimale eisen waaraan een dakveiligheidsvoorziening moet voldoen?
  • Maken wij ten aanzien van de dakveiligheidsvoorzieningen voor onze daken wel de juiste keuze?

Op veel daken worden voorzieningen getroffen om valgevaar bij toetreding en werkzaamheden op het dak te voorkomen. Denk aan (kooi-)ladders, dakluiken, permanente valbeveiliging enz.. In de praktijk blijkt dat er nogal een wat schort aan de uitvoering. Dit kan komen door een verkeerd ontwerp, maar ook door wijzigingen tijdens de uitvoering.

Onze dakinspecteur is op de hoogte van:

  • de wetgeving
  • de eisen van de valbeveiliging
  • het ontwerp veilige daken (toetreding, veilige en onveilige zones, valbeveiligingsvoorzieningen, persoonlijk beschermingsmiddelen, hulpverlening, enz.)
  • het toepassen van de veiligheidsvoorzieningen
  • de gevaarlijke stoffen die aanwezig  zijn op het dak met herkenning, signalering en etikettering ervan.

Via een Risico Inventarisatie en Evaluatie wordt de veiligheid van het dak in kaart gebracht. Denk aan (kooi-)ladders, dakluiken, permanente valbeveiliging. Op basis hiervan wordt er een gedegen advies uitgebracht.

Onze dakinspecteur kan voor u een Risico Inventarisatie & Evaluatie maken. Wij komen dan bij u of maken aan de hand van de bouwtekening(en) een advies dat op uw gebouw van toepassing is. Daarnaast kunnen wij ook voor u de veiligheidsvoorzieningen aanbrengen.

Voor meer (technische) informatie of een vrijblijvende offerte, neem dan contact met ons op.

 


Esselink Dakspecialist B.V. approved installer van Eyecatcher
Esselink Dakspecialist B.V. zich gecertificeerd voor het aanbrengen van beveiliging van Eyecatcher. Voor de certificatie hebben alle buitendienst medewerkers deelgenomen aan de opleiding.

Binnenkort meer hierover op onze internetsite. Wilt u alvast meer (technische) informatie of een vrijblijvende offerte, neem dan contact met ons op.

 


 Valbeveiliging (gebiedsbegrenzers)
Ook al is de gebouweigenaar het niet verplicht, hij zal vaak wel willen investeren in permanente valbeveiliging. De gebouweigenaar kan zo immers voorkomen dat iedereen die het dak betreedt (van dakdekker tot glazenwasser) steeds zelf tijdelijke maatregelen moet treffen, want dat brengt steeds weer terugkerende kosten met zich mee. Los van menselijke aspecten en zorgplicht is permanente valbeveiliging dus ook uit financieel oogpunt een zinvolle investering.

Steeds meer gebouwen/daken worden voorzien van valbeveiliging. Bij de één wordt bij de nieuwbouw hier al rekening mee gehouden door bijvoorbeeld een boswering (De gevels minimaal 1 meter hoger opbouwen dan het dakvlak hoog is) en bij de ander wordt er nadien valbeveiling aangebracht.

Er zijn verschillende soort valbeveiligingen/gebiedsbegrenzers. U kunt het platte dak beveiligen door gebruik te maken van collectieve valbescherming (veiligheidshekwerken) of individuele valbescherming (ankerpunten), of een combinatie van beiden.

Individuele valbescherming
Kedge is een revolutionair ankerpunt voor platte daken om degene die werkzaam is op het dak te beschermen tegen een val. De gebruiker bevestigt zich door middel van een harnas en lijn aan het Kedge ankerpunt. In tegenstelling tot de traditionele ankerpunten wordt Kedge niet mechanisch bevestigd aan de dakconstructie. De Kedge wordt verkleefd aan de onderliggende dakbedekking zónder bevestiging door de dakbedekking, isolatie en dampremmende laag heen, waardoor de kans op een lekkage nihil is. Hiermee wordt valbeveiliging vernieuwend en praktisch aangepakt. Het Kedge ankerpunt is een Nederlandse vinding die wereldwijd is geoctrooieerd.

Collectieve valbescherming
Sterk onderscheidende kenmerken van het Kedge Barrier-veiligheidshekwerk zijn de kwaliteit van de toegepaste materialen, vormgeving en ongekende mogelijkheden in kleur. Een ander belangrijk aspect is de enorme flexibiliteit van het systeem wat bevestigingsmogelijkheden betreft. Maar ook het brede scala aan uitvoeringsmogelijkheden is uniek: gebogen hekwerken en inklapbare hekwerken om het geheel aan het straatzicht te onttrekken. Of het gebruik van kunststofbeklede contragewichten, waardoor geen bevestiging in of door de dakbedekkingsconstructie noodzakelijk is.

Omdat er over Kegde wel het één en ander te vertellen valt, hebben wij hiervoor een apart hoofdstuk aan geweid. Klik hier voor meer informatie over Kedge.