Veilig onderhoud in bouwvergunning

Diverse onderhoudsbranches werken op hoogte aan gebouwen. Jaarlijks gebeuren er vele arbeidsongevallen met soms dodelijk afloop. En dat is zeer te betreuren.

Om de veiligere arbeidsomstandigheden bij de bron aan de pakken heeft Minister Van der laan besloten de bouwregelgeving aan te passen, zodat onderhoud aan gebouwen op een veiligere manier kan worden verricht. Dit blijkt uit een brief aan de onderhoudsbranches die op hoogte werken. De benodigde gebouwvoorzieningen voor veilig onderhoud zullen worden getoetst bij aanvraag bouwvergunning. Als er geen voorzieningen zijn voor veilig onderhoud, zal er geen bouwvergunning meer worden verleen.

Door deze regelgeving bij de aanvraag van de bouwvergunning neer te leggen worden een juridische strijd voorkomen!

Dit besluit juicht niet alleen onze branche-organisatie VEBIDAK toe, maar ook Esselink Dakspecialist B.V. juicht dit besluit van harte toe!

Hierbij kunt u denken aan o.a. de benodigde voorzieningen zoals lichtstraten voorzien van doorvalbeveiliging, dakrandbeveiliging, veilige vaste dakopgang of ladderopstelplaats en indien nodig op basis van een project RI&E (Risico Inventarisatie & Evaluatie) permanente aanhaakvoorzieningen verplicht.

Esselink Dakspecialist B.V. denkt graag met u mee voor in het voorzien van de benodigde beveiliging. Onder het kopje “beveiliging” treft u al een aantal mogelijkheden aan.

Daarnaast komen wij, bij bestaande gebouwen, ter plaatse om de situatie te bekijken en hiervoor een vrijblijvende offerte te maken. Voor nieuwbouw adviseren wij u aan de hand van de bouwtekening(en).

Voor meer (technische) informatie of voor een vrijblijvende offerte kunt u met ons contact opnemen. Wij helpen u graag verder naar een gebouwenvoorziening dat veilig is.