Daktuinen

Steeds meer en meer is de wens om een daktuin te maken op het dak. De redenen daarvoor zijn zeer divers. De beschikbare grondoppervlakte wordt schaarser en duurder. Steeds meer groen moet wijken voor bebouwing. Tuinen in nieuwe woonwijken worden gemiddeld genomen steeds kleiner omdat de beschikbare grond veel geld kost en er meer aan bebouwing kan worden verdiend dan aan tuinen. Maar anderzijds wordt het woonplezier vergroot, meer insecten en vogels, géén dak waar je tegen aankijkt maar een kleurijke tuin, meer één met de natuur. Daarnaast krijgt Nederland door de verhitting van de aarde steeds meer te maken met hevige regenbuien. De riolering in ons land kan dit niet tot nauwelijks aan. Door een daktuin wordt het water is “opgevangen” waardoor het geleidelijk via het riool wordt afgevoerd.

Meerwaarde van een groendaksysteem zijn o.a.:

 • Bufferend en waterbergend vermogen
 • Opvang afvoerpiek van het hemelwater bij een hevige stortbui
 • Het leefmilieu voor flora en fauna
 • Het beeldkwaliteit en de recreatieve belevingswaarden (de mens voelt zich vaak beter in zijn element)
 • Meervoudig ruimtegebruik o.a. werken, lunchen, parkeren, parkachtige aankleding etc.
 • Een isolerende werking in de zomer
 • Een (beperkte) isolerende werking in de winter
 • Vastleggen van fijnstof en oxiden
 • Geluidsisolatie
 • Verbeterende luchtkwaliteit
 • Verkoelende werking, vooral in steden
 • Weinig of geen onderhoud
 • Eenvoudige aanleg
 • Velerlei toepasbare mogelijkheden

Diverse systemen
De laatste jaren zijn er diverse systemen ontwikkeld waardoor een daktuin steeds meer naar de voorgrond treedt. Daardoor is het mogelijk om voor zowel grote dakvlakken van bijvoorbeeld parkeerkelders, kantoren, flatgebouwen e.d. en kleine dakvlakken van bijvoorbeeld huizen, fietsenstallingen, garages, dakterassen e.d. te voorzien van een daktuin. Hierbij kunt u denken aan o.a. sedum-, groene of een vegetatiefdak. 

Op bijna ieder dak is een daktuin mogelijk
Een daktuin kan op bijna ieder dak gemaakt worden (bij voldoende draagsterkte), dus ook bij u. Of het nu gaat om het dak van uw woning of uw garage, een kantoor, balkon of dakterras er is bijna altijd wel iets mogelijk. Wat de mogelijkheden zijn dient u samen met een deskundige te bepalen.

Project WBW de Koning
In 2006 is het project Woning Boven Winkels De Koning te Deventer afgerond. In opdracht van opdrachtgever verzorgden wij de dakbedekking en de aanleg van de daktuin met looppaden en groenvoorziening.

Het project WBW De Koning bestaat uit een aantal leegstaande panden die zo gerenoveerd zijn dat er diverse woningen zijn ontstaan boven de bestaande winkels. Alle voordeuren komen uit op een binnentuin, die voorzien in van een daktuin waarvan alle bewoners in alle jaargetijden kunnen genieten. Ondanks dat het project nog niet was afgerond ontstond er toch al een gemoedelijke sfeer.