Dakramen en lichtkoepels

Lichtkoepels, solartubes en dakramen

Daglicht in uw woning is zeer belangrijk. Zonder voldoende daglicht kunnen we niets zien en moeten we de verlichting thuis aan zetten om wel goed te kunnen zien.

Door voldoende daglicht kunnen we niet alleen beter zien maar het is ook beter voor onze gezondheid en onze portemonnee omdat we de verlichting thuis niet aan hoeven te zetten. Uit onderzoek is gebleken dat wanneer mensen die zich in meer daglicht begeven hierdoor dus ook meer daglicht opnemen een “dip” kunnen voorkomen en dat een mens zich in voldoende daglicht zich veel prettiger voelen.

Het is dus erg belangrijk dat u voldoende daglicht in u woonomgeving heeft.

Ook voor het verkrijgen van een eventuele bouwvergunning is daglichtintreding een vereiste. Volgens het, wettelijk verplichte bouwbesluit, moet er in een pand en of woning voldoende daglicht binnen komen. Hierbij heeft de positie van een lichtopening en de grootte daarvan een sterke invloed op de daglichttoetreding. Bij een woonvertrek is het van belang een minimale lichtsterkte aan te houden van 250 tot 500 lux.

Het verkrijgen van voldoende daglicht kan worden verkregen door het plaatsen van drie soorten daglicht systemen. De drie systemen zijn onderverdeeld in:

Vanaf 1 april 2012 is het nieuwe bouwbesluit van kracht. Hierin worden nieuwe eisen gesteld aan een aantal zaken die ook betrekking hebben op het plaatsen van lichtkoepels.

Volgens nieuwe eisen in het bouwbesluit moet bij het plaatsen van lichtkoepels ook rekening worden gehouden met de warmteweerstand (NEN 1068), inbraakwering (NEN 5096, NEN 5087), geluidswering (NEN  5077), bouwfysica en het veilig onderhoud op daken.

Wanneer u een lichtkoepel, solartube of een dakvenster wilt plaatsen op uw dak kunt u contact met ons opnemen, waarbij wij u tevens kunnen informeren wat het nieuwe bouwbesluit inhoud in de praktijk bij het leveren en plaatsen van een lichtkoepel op eventueel uw woning.