Privacy Policy

Privacy Policy voor bezoekers, klanten en leveranciers
De Privacy Policy voor bezoeker/klant/leverancier geldt voor iedereen die de esselinkdakspecialist.nl bezoekt en/of informatie, offerte of een opdracht e.d. plaatst via www.esselinkdakspecialist.nl of direct bij Esselink Dakspecialist B.V.

1. Beheer
De website www.esselinkdakspecialist.nl staat onder beheer van Esselink Dakspecialist B.V. De contactgegevens zijn te vinden op voornoemde website.

2. Gegevens van bezoekers
Sommige gegevens die voortkomen uit één of meer bezoeken aan www.esselinkdakspecialist.nl worden permanent bewaard, maar wel anoniem. De gegevens zullen dus nooit te herleiden zijn naar een persoon of organisatie.
Esselink Dakspecialist B.V. zorgt voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens.

3. Elektronische berichten
Berichten welke u -in welke vorm dan ook- elektronisch verzendt, kunnen ongevraagd door derden (oneigenlijk) worden gebruikt en gewijzigd, ingezien of vernietigd. Esselink Dakspecialist B.V. adviseert u om geen geheime of anderszins gevoelige informatie elektronisch aan Esselink Dakspecialist B.V. te sturen. Elektronische verzending geschiedt derhalve geheel voor eigen risico.

4. Vragen
Bezoekers/klanten/leveranciers kunnen met hun vragen over deze Privacy Policy terecht bij Esselink Dakspecialist B.V. De contactgegevens staan vermeld op de website die genoemd wordt in lid 1 van deze Privacy Policy.

5. Disclaimer
Esselink Dakspecialist B.V. is gerechtigd de inhoud van de Privacy Policy te wijzigen zonder dat de bezoeker/klant/leverancier daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.
De informatie op esselinkdakspecialist.nl is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Ondanks dat er grote zorgvuldigheid wordt betracht bij de samenstelling van de data kunnen fouten of onjuistheden niet altijd worden voorkomen. Het gebruik van de ter beschikking gestelde informatie geschiedt dan ook volledig voor risico van de gebruiker.
Esselink Dakspecialist B.V. aanvaardt geen enkele verantwoording voor mogelijke schade ontstaan door het gebruik van informatie of door onvolledigheid van de informatie aangeboden door Esselink Dakspecialist B.V. op www.esselinkdakspecialist.nl op welke manier dan ook.

6. Gegevens die door de bezoeker/klant/leverancier verstrekt worden
Esselink Dakspecialist B.V. kan de gegevens die door de bezoeker/klant/leverancier verstrekt worden voor de volgende doeleinden gebruiken:
a) Het verwerken van de informatie, offerte, opdracht, levering van materialen/artikelen/diensten.
b) Het sturen van één of meerdere mails die betrekking hebben op de informatie, offerte, opdracht, levering van materialen/artikelen/diensten, zoals, maar niet beperkt tot, informatie c.q. prijsopgave voor het vervangen van dakbedekking.
c) Het (incidenteel) onder de aandacht brengen van een product, tip, handigheid etcetera.

7. Gegevens verstrekken aan derden
Gegevens die door de bezoeker/klant/leverancier aan Esselink Dakspecialist B.V. zijn verstrekt zullen nooit aan derden worden doorgegeven. Er zijn echter twee uitzonderingen op deze regel:
a) Wanneer er een gerechtelijk bevel is uitgevaardigd om gegevens te verstrekken.
b) Bij de registratie van een domeinnaam moeten bepaalde gegevens worden doorgegeven aan de betreffende registrerende instantie. Voorbeelden van zo’n registrerende instantie zijn onder meer (maar niet beperkt tot): SIDN (voor .nl-domeinnamen), RealTimeRegistrer (RTR), EURid (voor .eu-domeinnamen) en DNS.be (voor .be-domeinnamen).

8. Beveiliging
De gegevens die de bezoeker/klant/leverancier aan Esselink Dakspecialist B.V. verstrekt, worden in een beveiligde omgeving opgeslagen.

9. Aanpassing van klant- en leveranciergegevens
De klant c.q. leverancier heeft te allen tijde de mogelijkheid om de verstrekte gegevens te wijzigen. Esselink Dakspecialist B.V. kan de klant c.q. leverancier in een dergelijk geval vragen om de wijziging op een door Esselink Dakspecialist B.V. voorgeschreven wijze door te geven.

Neem contact op

Heeft u vragen? Vul dan het formulier in en wij helpen u graag!

Ik ga akkoord met de algemene voorwaarden en de privacy policy.


Esselink Dakspecialist B.V.

De Meente 24, 8121 EV Olst

 

T. 0570 – 56 11 97

E. info@esselinkdakspecialist.nl