Infrarood camera

Sinds het prille begin voeren wij onderhoud en inspecties van en op daken uit. Dit gebeurde altijd met eigen ogen en handen, maar sinds kort hebben wij daarbij een een infrarood camera.

Samen met de infrarood camera kunnen wij eenvoudiger en beter informatie geven over de status van o.a. uw dakvlak, lekkageproblemen, isolatiefouten etc.

Wat is thermografie?
Alle objecten zenden infraroodstraling uit. Gebouwen, voertuigen en uiteraard ook verdeel-, meet- en regelkasten.

Kortom, ieder voorwerp heeft een temperatuur die via het infrarood spectrum zichtbaar en meetbaar gemaakt kan worden door een infrarood camera. Belangrijk daarbij is uiteraard de nauwkeurigheid van de meting. In het jargon betiteld als emissiefactor (e), de verhouding tussen de werkelijke temperatuur van een object en de temperatuur zoals deze gemeten wordt door een infrarood detector. Het meten van de juiste temperatuur wordt mogelijk gemaakt door ijking.

Thermografie is het contactloos meten en registreren van deze straling via het infrarood beeld, en is daarmee verworden tot een van de meest gebruikte inspectiemiddelen met toepassingen in de bouw, elektrotechnische installaties, werktuigbouwkundige installaties, maar ook daar, waar het gaat om onderzoek en ontwikkeling van componenten en objecten. Nu worden keuringen en inspecties binnen het bedrijfsleven doorgaans ervaren als een noodzakelijk kwaad; niets is echter minder waar, de thermografische inspectie heeft zich inmiddels bewezen als een van de meest kostenbesparende technieken waar het gaat om het oplossen van temperatuur-technische problemen (in de breedste zin van het woord), en daar waar het toepassingen in de wereld van industrie en bouw betreft.

De thermografische inspectie kent namelijk een aantal duidelijke voordelen:

 • Inspectie vindt plaats tijdens bedrijf, dus geen onnodig productieverlies;
 • De meting gebeurt contactloos en neemt weinig tijd in beslag;
 • Alles wordt op foto vastgelegd waardoor duidelijk bewijs;
 • De onderzoekskosten zijn relatief laag;
 • Geven een volledig beeld van de situatie;
 • Het dak wordt dicht gelaten d.w.z. er hoeven geen insnedes te worden gemaakt;
 • Vinden lekken, warmte- of koudebruggen en vochtdoorslag;
 • Tonen exact wat er moet worden gerepareerd of gecorrigeerd;
 • Het is betrouwbaar;
 • Het is contactloos;
 • Het voorkomt discussies tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever.

Daarnaast kenmerkt de thermografische branche zich als zeer innovatief, een factor die ervaren wordt als een sterk toegevoegde waarde, en dat is begrijpelijk als men zich realiseert waar thermografie doorgaans ingezet wordt.

Rapportage

Een thermografisch onderzoek vindt altijd plaats volgens een vastgelegd protocol; visuele controle op direct zichtbare gebreken, de eigenlijke thermografie, het omzetten in een grafische weergave (thermogram) en verslaggeving van de bevindingen alsmede een gedegen advies in een strikt vertrouwelijk rapport.

Voorbeeld toepasbaarheid

 • Tochtproblemen;
 • Koudenbruggen;
 • Condensatie;
 • Isolatie;
 • Daken;
 • Lekkageproblemen;
 • Preventief onderhoud;
 • Inspecties d.w.z. status van het dakvlak;
 • Etc.

Wilt u meer informatie over het toepassen van de camera bij een inspectie of een inspectie neem dan contact met ons.