Disclaimer

De informatie op esselinkdakspecialist.nl is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Ondanks dat er grote zorgvuldigheid wordt betracht bij de samenstelling van de data kunnen fouten of onjuistheden niet altijd worden voorkomen. Het gebruik van de ter beschikking gestelde informatie geschiedt dan ook volledig voor risico van de gebruiker.

Esselink Dakspecialist B.V. aanvaardt geen enkele verantwoording voor mogelijke schade ontstaan door het gebruik van informatie of door onvolledigheid van de informatie aangeboden door Esselink Dakspecialist B.V. op www.esselinkdakspecialist.nl op welke manier dan ook.