Verlening maatregel BTW-tarief 21% naar 6% bij renovatie en herstelwerkzaamheden

Verlenging laag BTW-tarief voor renovatie en herstelwerkzaamheden

Het verbouwen en herstellen van woningen ouder dan 2 jaar valt tijdelijk onder het 6%-tarief. Het 6%-tarief geldt alleen voor werkzaamheden die u afrondt in de periode van 1 maart 2013 tot 1 juli 2015. Onder verbouwings- en herstelwerkzaamheden verstaan wij: het vernieuwen, vergroten, herstellen of vervangen en onderhouden van (delen van) de woning.

Renovatie en herstel

Onder renovatie- en herstelwerkzaamheden wordt verstaan: het vernieuwen, vergroten, herstellen of vervangen en onderhouden van (delen van) de woning. Bovendien vallen onder het verlaagde BTW-tarief ook de arbeidskosten voor het aanbrengen van goederen in of aan een woning die in bouwkundig opzicht deel (gaan) uitmaken van de woning en daardoor van rechtswege in eigendom overgaan op de eigenaar van de woning.

Het lage BTW-tarief geldt alleen van de arbeidskosten bij het renoveren en herstellen van de woningen en niet voor de materialen. Bovendien moet de woning ouder zijn dan 2 jaar, gerekend vanaf de datum na ingebruikname van de woning. Bepalend voor de toepassing van het 6%-tarief is het moment waarop de dienst wordt afgerond.

Bron: belastingdienst