Project: Aardehuizen te Olst

Echt bijzonder zijn de Aardehuizen in Zonnekamp Oost bij Olst. Drieëntwintig volledig op eigen energie draaiende woningen, een gemeenschapshuis en een informatiecentrum. Het aardehuisconcept is een schoolvoorbeeld van milieubewust en duurzaam bouwen en wonen. Alle milieuaspecten komen in deze vernieuwende en tegelijkertijd simpele (low-tech) bouwmethode aan bod. Door het hergebruik van materialen bij de constructie en schone energiewinning is de CO2-uitstoot en dus het schadelijk effect op het milieu minimaal.

In het voorjaar van 2013 zijn wij begonnen met het aanbrengen van de dakbedekking op het eerste blok van 2 huizen. Hierop wordt een duurzame EPDM-dakbedekking aangebracht waarop vervolgens mosedum wordt aangebracht. Ook aan de achterzijde van de huizen wordt EPDM-dakbedekking aangebracht. Hiertegen aan komt vervolgens aarde, waarop het de planten kunnen groeien.

EPDM-dakbedekking aan de achterzijde van het eerste blok van 2 huizen

EPDM-dakbedekking aan de achterzijde van het eerste blok van 2 huizen

In mei 2013 is begonnen met het tweede blok met woningen (blok 6). Men gaat hier voortvarend tegen aan. In juni zijn wij bij dit blok gestart met het aanbrengen van EPDM-dakbedekking.

Op 4 september 2013 zijn wij met de groep van het project ‘De Ezerman’ te Zutphen wezen kijken bij de Aardehuizen. Voor allen was het een zeer leerzame en leuke ervaring. Want hier wordt op een andere manier dan doorgaans gebouwd.

bezoek aan de Aardehuizen te olst met o.a. dhr. G. Bosch, dhr. M. Pesman, dhr. M. Stegink, dhr. E. Eijspeerd en dhr. J. Kerkdijk

bezoek aan de Aardehuizen te olst met o.a. dhr. G. Bosch, dhr. M. Pesman, dhr. M. Stegink, dhr. E. Eijspeerd en dhr. J. Kerkdijk d.d. 04-09-2013

Eind juli 2014 zijn de woonhuizen van blok 1 t/m 6 gereed met de dakbedekkingen.  Op de hoge koepels van de woonhuizen is UltraPly TPO aangebracht. Omdat deze geruime tijd in het zicht blijven is hier gekozen voor licht grijs. Door deze lichtgrijze TPO zal er minder warmte worden opgenomen in de bedekkingen, waardoor het binnen ook een aantal graden minder warm zal zijn t.o.v. de bestaande zwarte dakbedekkingen. Uiteindelijk zal tegen de TPO ook beplating aan groeien.

EPDM en TPO dakbedekkingen - blok 5 van de Aardehuizen

EPDM en TPO dakbedekkingen – blok 5 van de Aardehuizen

Voorzijde aardehuis te Olst

Voorzijde aardehuis te Olst